bảng giá xe trong tỉnh

  ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN CHI PHÍ
  Pleiku – Chư Prông 450.000 VNĐ
  Pleiku – Đức Cơ 600.000 VNĐ
  Pleiku – Chư Sê 480.000 VNĐ
  Pleiku – Chupuh 650.000 VNĐ
  Pleiku – Phú Thiện 750.000 VNĐ
  Pleiku – Ayunba 1.000.000 VNĐ
  Pleiku – Iapa 1.2000.000 VNĐ
  ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN CHI PHÍ
  Pleiku – Igrai 300.000 VNĐ
  Pleiku – Mangyang 450.000 VNĐ
  Pleiku – Đăk Pơ 800.000 VNĐ
  Pleiku – An Khê 1.000.000 VNĐ
  Pleiku – Kbang 1.000.000 VNĐ
  Pleiku – Kongchoro 1.250.000 VNĐ
  Pleiku – Krongpa 1.4000.000 VNĐ
  Pleiku – Chư Păh 300.000 VNĐ
  ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN CHI PHÍ
  Pleiku – Kon Tum 500.000 VNĐ
  Pleiku – Đak Tô 900.000 VNĐ
  Pleiku – Ngọc Hồi 1.000.000 VNĐ
  Pleiku – Măng Đen 1.100.000 VNĐ
  Pleiku – Đak Hà 700.000 VNĐ

  Lưu ý: Bảng giá áp dụng cho xe 5 chỗ. đi tới trung tâm huyện. Trường hợp đi xa hơn xã thôn cách trung tâm giá thỏa thuận. Giá đã bao gồm phí cầu đường bến bãi. Khách đi xe 7 chỗ tùy xa gần giá sẽ giao động hơn xe 5 chỗ từ 100.000 – 400.000 VNĐ

  bảng giá xe đi tỉnh

  GIA LAI ⇔ ĐĂK LĂK

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đăk Lăk hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 1tr8 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 2tr150 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  037 370 98 98

  GIA LAI ⇔ ĐĂK NÔNG

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đăk Nông hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 3tr2 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 3tr6 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  037 370 98 98

  GIA LAI ⇔ BÌNH ĐỊNH

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Bình Định hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 1tr8 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 2tr150 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  037 370 98 98

  GIA LAI ⇔ BÌNH ĐỊNH

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Bình Định hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 1tr8 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 2tr150 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  037 370 98 98

  GIA LAI ⇔ PHÚ YÊN

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi PHÚ YÊN hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 2tr4 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 2tr7 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  037 370 98 98

  GIA LAI ⇔ ĐÀ NẴNG

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi ĐÀ NẴNG hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 3tr9 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 4tr3 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  037 370 98 98

  GIA LAI ⇔ HUẾ

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi HUẾ hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 4tr7 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 5tr2 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  037 370 98 98

  GIA LAI ⇔ QUẢNG TRỊ

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi QUẢNG TRỊ hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 5tr4 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 5tr9 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  037 370 98 98

  LƯU Ý: TRƯỜNG HỢP QUÝ KHÁCH ĐI CÁC TỈNH NGOÀI BẢNG GIÁ TRÊN,VUI LÒNG LIÊN HỆ THOẢ THUẬN VỀ GIÁ

  Bảng giá thuê xe Gia Lai <=> Quảng Nam

  GIA LAI ⇔ QUẢNG NAM

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Quảng Nam hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 3tr7 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 4tr2 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Bảng giá thuê xe Gia Lai <=> Quảng Ngãi

  GIA LAI ⇔ QUẢNG NGÃI

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Quảng Ngãi hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 3tr4 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 3tr9 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Bảng giá thuê xe Gia Lai <=> Bình Phước

  GIA LAI ⇔ BÌNH PHƯỚC

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Bình Phước hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 4tr5 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 5tr Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Bảng giá thuê xe Gia Lai <=> Sài Gòn

  GIA LAI ⇔ SÀI GÒN

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Sài Gòn hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 5tr5 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 6tr Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Bảng giá thuê xe Gia Lai <=> Quảng Bình

  GIA LAI ⇔ QUẢNG BÌNH

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Quảng Bình hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 6tr2 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 6tr7 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Bảng giá thuê xe Gia Lai <=> Kon Tum

  GIA LAI ⇔ KOM TUM

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Kon Tum hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 500K Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 1tr Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Bảng giá thuê xe Gia Lai <=> Ninh Thuận

  GIA LAI ⇔ NINH THUẬN

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Ninh Thuận hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 4tr6 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 5tr1 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Bảng giá thuê xe Gia Lai <=> Bình Dương

  GIA LAI ⇔ BÌNH DƯƠNG

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Bình Dương hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 4tr9 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 5tr4 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Bảng giá thuê xe Gia Lai <=> Vũng Tàu

  GIA LAI ⇔ VŨNG TÀU

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Vũng Tàu hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 5tr7 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 6tr2 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Bảng giá thuê xe Gia Lai <=> Bình Thuận

  GIA LAI ⇔ BÌNH THUẬN

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Bình Thuận hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 4tr9 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 5tr4 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Bảng giá thuê xe Gia Lai <=> Đồng Nai

  GIA LAI ⇔ ĐỒNG NAI

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đồng Nai hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 5tr2 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 5tr7 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Bảng giá thuê xe Gia Lai <=> Hã Tĩnh

  GIA LAI ⇔ HÀ TĨNH

  1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Hã Tĩnh hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ 1 chiều Chỉ từ 7tr2 Đã trọn phí
  Xe 5 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 1 chiều Chỉ từ 7tr7 Đã trọn phí
  Xe 7 chỗ 2 chiều Giá thỏa thuận Đã trọn phí
  LƯU Ý: BẢNG GIÁ ĐI TỈNH CHỈ ÁP DỤNG CHO KHÁCH ĐI TỪ THÀNH PHỐ PLEIKU, KHU VỰC CÁC HUYỆN LÂN CẬN LIÊN HỆ THOẢ THUẬN VỀ GIÁ

  LƯU Ý: BẢNG GIÁ ĐI TỈNH CHỈ ÁP DỤNG CHO KHÁCH ĐI TỪ THÀNH PHỐ PLEIKU, KHU VỰC CÁC HUYỆN LÂN CẬN LIÊN HỆ THOẢ THUẬN VỀ GIÁ